top of page
Samverkan Norra Backa

 

Den 15e juni bjöd Stadsliv Borlänge in till Frukostmöte på IKEA. Vi presenterade oss själva och vår verksamhet, dessutom medverkade Polisen, Brottsförebyggande Rådet och Svensk Handel för att prata om trygghet i butik. 

Svensk Handel presenterade sin app med funktioner som kan underlätta 

och vägleda vid exempelvis polisanmälan.

Vi kom också fram till att Stadsliv Borlänge skall vara en sammanhållande part för de aktörer som är verksamma på Norra Backa. 

Det innebär att vi bjuder in till regelbundna möten för medlemmarna, att vi kan ordna aktiviteter och arrangemang och jobba med påverkansarbete i frågor som är viktiga för områdets aktörer.

Norra Backa 10 år

Helgen den 23-24 september är det tioårsjubileum för Norra Backa Handelsområde. Stadsliv Borlänge tar ansvar för att det blir firande på området. Du som är verksam här och vill vara med i arrangörsgruppen, hör av dig till oss på epost info@stadslivborlange.se

 

Julfestival

Vi kommer att arrangera en Julfestival även i år. Vi gör det i samverkan med de butiker som finns på området. 

Trygg Butik Borlänge

Idén om gruppen uppstod på ett möte med ett antal handlare på Norra backa då Svensk Handel 

presenterade sin app, Säkerhetscenter. Appen har de tagit fram för handlare i hela landet. Erik Gatu från Polisen medverkade också vid mötet liksom Sonja Sahlin från Brottsförebyggande Rådet. 

 

Då trygghet är en av de frågor som Stadsliv Borlänge aktivt skall driva så beslutade vi tillsammans med Erik och Sonja att vi i Stadsliv Borlänge är sammankallande och samordnare för gruppen. Gruppen är tänkt att träffas ca 4–6 gånger per år för att aktivt gemensamt arbeta för en tryggare handel i Borlänge. Allt under ledning av Polisen och BRÅ. 

 

För att bli medlem i ”Trygg Butik Borlänge” behöver du vara medlem i Stadsliv Borlänge. Vi har medlemsnivåer mellan 2 500 kronor och 25 000 kronor, om du väljer 5 000 kr eller högre ingår också medlemskapet i gruppen Trygg Butik Borlänge.

Bli medlem. Klicka här

Eva Stens-Ollars & Lena Lagestam

Stadsliv Borlänge

443A2492.JPG
bottom of page