top of page

Om Föreningen

Stadsliv

Vår uppgift är att jobba för ett attraktivt och levande Borlänge. Vi jobbar med allt från påverkansarbete och lobbying till större och mindre evenemang, utvecklingsfrågor för hela vårt geografiska område. Dessutom skall vi bidra till att locka människor från när och fjärran till Borlänge. 

10.JPEG

Vad ska vi jobba med?

En stor del av vår uppgift är att jobba med frågor som våra medlemmar vill att vi prioriterar. Men vi skall också marknadsföra Borlänge som en attraktiv stad för besökare och inflyttare. Vi skall medverka till att det skapas evenemang och aktiviteter, skapa mötesplatser och forum för våra medlemmar.

 

Vi har nu startat en grupp tillsammans med Polisen och Brottsförebyggande rådet. Gruppen heter Trygg Butik Borlänge. Du som är medlem hos oss bli inbjuden till ett antal möten årligen med övriga gruppmedlemmar, Polisen och BRÅ. 

Kontakta oss:

Eva Stens-Ollars
Stadslivsutvecklare 
070 – 922 10 70

eva.stens-ollars@stadslivborlange.se

Lena Lagestam

070 – 59 00 380

lena.lagestam@stadslivborlange.se

Vill du bli medlem?

Ju fler medlemmar vi har desto större är vår möjlighet att påverka Borlänges attraktionskraft. 

Klicka här så kommer du till vår sida Bli Medlem

443A2581.JPG
bottom of page